Kestävä kehitys menestystekijänä


Vahva arvoketju muodostuu tuotteista ja palveluista, jotka vastaavat koko ihmiskunnan haasteisiin. Niissä yhdistyvät hyöty asiakkaille, omistajille, yhteiskunnalle ja globaalille tulevaisuudelle. Samalla työntekijä kokee muuttavansa maailmaa omalla työllään, mikä lisää hänen sitoutumistaan ja sisäistä motivaatiotaan. Tällaiset tuotteet ja palvelut ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Ne herättävät luottamusta, sillä niiden arvo tunnistetaan paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Hyödyt organisaatiolle Hyödyt työntekijälle Hyödyt yhteiskunnalle Hyödyt globaalille kehitykselle
– Tulos

– Kilpailukyky

– Maine

– Sisäinen motivaatio

– Turvattu tulevaisuus

– Merkityksellinen työ

– Kansantalous

– Kansanterveys

– Ekologinen kestävyys

– Elämän edellytysten turvaaminen

– Luonnonvarojen riittävyys

– Ilmastonmuutoksen hillintä

 Johtoryhmävalmennukset

Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan sparraus.

Julkiset hankinnat

Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat.

 Coaching

Löydämme yhdessä ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Skype-coaching.

 Virikepuheenvuorot

Herätteleviä 30-60 min puheenvuoroja vahvan arvonluonnin teemoista

Sovitaan tapaaminen ja jutellaan lisää!