Valmennukset


Avarra tarjoaa elämyksellisiä valmennuksia johtamisen, itsensä johtamisen ja työelämätaitojen kehittämiseksi.

Avarra-valmennukset perustuvat kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja tieteelliseen tutkimustietoon. Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisyyttä, dialogista vuorovaikutusta ja kokemuksellista oppimista. Valmennuksissa teoreettinen tieto yhdistyy kehollisiin ja mielikuvaharjoituksiin. Tuloksena syntyy havahtumisia ja oivalluksia.

Toteutamme valmennuksia kolmesta aihepiiristä:

 • Ihmislähtöinen johtaminen. Opitaan johtamaan omaa ja toisten ajattelua, tunteita sekä rentoutumaan ja palautumaan kiireen keskellä. Tavoitteena on avartua näkemään uudet mahdollisuudet ja tulevaisuuden trendit.
 • Elinvoimainen työyhteisö. Rakennetaan dialogisella ja ratkaisukeskeisellä otteella kukoistava työyhteisö, jonka voimavarana on erilaisten kyvykkyyksien rikastava vuorovaikutus. Tavoitteena on työyhteisö,  joka uskaltaa olla rohkea ja toteuttaa visionsa menestyksellisesti.

Räätälöimme kaikki Avarra-valmennukset vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Toteutamme kaikista teemoista sekä pidempiä valmennusprosesseja että lyhyempiä valmennuskokonaisuuksia.

Kenelle?

Avarra-valmennuksista hyötyvät yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot toimialaan tai kokoon katsomatta. Valmennukset toimivat parhaiten 5-20 hengen ryhmille, mutta niitä voidaan räätälöidä myös laajemmille ryhmille tai yksilöprosesseiksi.

Avarra-valmennukset sopivat erinomaisesti

 • Johtajille ja johtoryhmille
 • Esimiehille
 • Asiantuntijoille
 • Tiimeille
 • Asiakaspalvelun avainhenkilöille
 • Myynnin ammattilaisille
 • Rekrytointiin osallistuville
 • Työhyvinvointivalmennuksena työyhteisöille
 • Kehittämispäivän teemaksi

Ota yhteyttä!

Jaa artikkeli