Valmennukset


Avarra tarjoaa valmennuksia johtamisen, työyhteisön ja kestävien ratkaisujen kehittämiseksi.

Avarra-valmennukset perustuvat kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja tieteelliseen tutkimustietoon. Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisyyttä, dialogista vuorovaikutusta ja kokemuksellista oppimista. Valmennuksissa teoreettinen tieto yhdistyy käytännön ratkaisuihin. Tuloksena syntyy havahtumisia ja oivalluksia.

Toteutamme valmennuksia kolmesta aihepiiristä:

 • Ihmislähtöinen johtaminen. Opitaan johtamaan omaa ja toisten ajattelua, tunteita sekä rentoutumaan ja palautumaan kiireen keskellä. Tavoitteena on avartua näkemään uudet mahdollisuudet ja tulevaisuuden trendit.
 • Elinvoimainen työyhteisö. Rakennetaan dialogisella ja ratkaisukeskeisellä otteella kukoistava työyhteisö, jonka voimavarana on erilaisten kyvykkyyksien rikastava vuorovaikutus. Tavoitteena on työyhteisö, joka uskaltaa olla rohkea ja toteuttaa visionsa menestyksellisesti.

Räätälöimme kaikki Avarra-valmennukset vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Toteutamme kaikista teemoista sekä pidempiä valmennusprosesseja että lyhyempiä valmennuskokonaisuuksia.

Kenelle?

Avarra-valmennuksista hyötyvät yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot toimialaan tai kokoon katsomatta. Valmennukset toimivat parhaiten 5-20 hengen ryhmille, mutta niitä voidaan räätälöidä myös laajemmille ryhmille tai yksilöprosesseiksi.

Avarra-valmennukset sopivat erinomaisesti

 • Johtajille ja johtoryhmille
 • Esimiehille
 • Asiantuntijoille
 • Tiimeille
 • Asiakaspalvelun avainhenkilöille
 • Myynnin ammattilaisille
 • Rekrytointiin osallistuville
 • Työhyvinvointivalmennuksena työyhteisöille
 • Kehittämispäivän teemaksi

Ota yhteyttä!