Ihmislähtöinen johtaminen


Ihmisten johtaminen on johtamisen kulmakivi. Parhaimmillaan johtaja saa innostettua ihmiset toimimaan sydämestään organisaation tavoitteiden toteutumiseksi. Tämä on mahdollista vain, jos johtaja tuntee ihmismielen mahdollisuudet.

 Johdon ja esimiesten valmennusprosessit

3-6 tapaamisen valmennusprosesseja seuraavista aiheista:

  • ihmislähtöinen muutoksen johtaminen
  • motivaation ja merkityksen luominen työyhteisössä
  • itseohjautuvuuden tukeminen
  • valmentava johtaminen/palveleva johtaminen/transformatiivinen johtaminen
  • tunteiden johtaminen
  • ajattelun avartaminen ja intuition hyödyntäminen työssä
  • työhyvinvoinnin johtaminen
  • eettinen johtaminen

 Coaching

Uuden oivaltamista ja piilevien voimavarojen tunnistamista ratkaisukeskeisen coachingin äärellä. Yksilö- ja ryhmäcoachausta, myös Skype-coaching.

 Virikepuheenvuorot

Inspiroivia 30-60 min virikepuheenvuoroja ihmislähtöisen johtamisen teemoista.

Ota yhteyttä vaikka heti! Kerromme mielellämme lisää.