Ihmiset


eEveliina Salonen

Varatuomari, teologian maisteri, Executive and Mentor Coach (ICF, ACC)

”Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Niihin täytyy vain uskaltaa tarttua!”

Eveliina on saanut paljon myönteistä palautetta asiakeskeisestä, mutta ihmisläheisestä valmentavasta otteestaan. Hän on luonteva esiintyjä ja sanoittaa teoreettiset rakennelmat helposti ymmärrettävään muotoon. Eveliinasta pidetään erityisesti hänen kannustavan ja ratkaisukeskeisen toimintatapansa ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen vuoksi.

Eveliinalla on yli 20 vuoden kokemus erilaisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä niin yksityissektorilla kuin julkisen ja kolmannenkin sektorin palveluksessa. Ruohonjuuritason työskentely Afrikassa on tuonut oman mausteensa hänen osaamiseensa ja kohtaamisen taitoihinsa. Eveliina toimii asiantuntijana myös kansainvälisissä EU-hankkeissa.

Eveliinan keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmismieli ja sen mahdollisuudet, ajattelun kehittäminen, uusiutuminen, intuitio, tunteet tietoisuuden ja itseohjautuvuuden lähteenä, eettisyys sekä henkinen hyvinvointi. Häneltä on ilmestynyt ihmisten johtamista käsittelevä kirja Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä (saatavana myös e-kirjana).

Oikeustieteen ja teologian maisteritutkintojen lisäksi Eveliina on opiskellut johtamista ja työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Eveliina on myös ICF:n sertifioima Executive and Mentor Coach (ACC).

eveliina.salonen@avarra.fi
040 665 9970

 

Arto O. Salonen

Apulaisprofessori, kasvatustieteen dosentti (HY), yhteiskuntatieteen dosentti (UEF)

”Ilman avartumista ei ole edistymistä.”

Arto on yksi tämän hetken terävimpiä ihmisyyden sanoittajia. Hän avartaa koettua hyvinvointia, rakentaa elinvoimaisia organisaatioita ja edistää kestävän yhteiskunnan rakentumista. Hänen kokonaisvaltainen lähestymisensä ja rikastavat vuorovaikutustaitonsa eivät jätä ketään kylmäksi.

Arton mukaan oleellista on oman elämän tekijäksi tuleminen ja vastuullisen maailmasuhteen omaksuminen. Ratkaisijan rooliin asettumalla on mahdollista voimistaa tämän hetken täyteyttä. Yksittäisistä teoista, tuotteista tai palveluista kasvaa puroja, jotka muodostavat suuren joen. Se joki muuttaa maailmaa ja antaa ihmisenä olemiselle arvokkaan tarkoituksen.

Artolla on kymmeniä kansainvälisiä ja kansallisia tieteellisiä julkaisuja kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen liittyen. Tutustu Arton ajatteluun myös hänen omilla nettisivuillaan.

arto.salonen@avarra.fi
040 682 0080

Soita ja jutellaan lisää tarpeistanne!