Elinvoimainen työyhteisö


Itsensä johtaminen on tämän päivän työelämän keskeisiä taitoja. Kyky johtaa itseään lisää työn iloa ja parantaa työyhteisön vuorovaikutusta. Omien voimavarojen löytäminen auttaa jaksamaan ja myös selviytymään vastoinkäymisistä.

 Työyhteisön valmennusprosessit

3-5 tapaamisen valmennusprosesseja seuraavista aiheista:

 • itsensä johtaminen
 • uusiutuminen ja muutoksen hallinta
 • työssä jaksaminen ja stressinhallinta
 • motivaation ja työn ilon vaaliminen
 • itseohjautuvuus voimavarana
 • tunnetaidot työelämässä

 Workshop

3 h workshop kehittämis- ja työhyvinvointipäiville. Esimerkkejä aiheistamme:

 • Mitä itseohjautuvuus meille tarkoittaa?
 • Sisäisen motivaation sytykkeet
 • Tunnetaidot ja tunteiden johtaminen menestystekijöinä
 • Merkityksellisyys (purpose driven business, jaettu arvonluonti organisaation menestystekijänä)
 • Kestävyysajattelu organisaation toimintakulttuurin läpäisevänä voimana
 • Alisuoriutumisen vahvat vastalääkkeet
 • Organisaation uusiutuminen – pakkopullaa vai innostava inspiraation lähde?
 • Intuitiivisen ajattelun hyödyntäminen organisaatiokontekstissa
 • Aidon muutoksen aikaansaaminen
 • Valmentava johtaminen/palveleva johtaminen/transformatiivinen johtaminen
 • Eettinen johtaminen
 • Strategia ihmisten kielellä
 • Miten jaksaa töissä seuraavat viisi vuotta?

Sisältää teoriaa, keskustelua sekä kehollisia ja mielikuvaharjoitteita. Workshopit teoriaosuuksineen voidaan toteuttaa myös ulkona luonnossa.

 Coaching

Uuden oivaltamista ratkaisukeskeisen coachingin äärellä. Yksilö- ja ryhmäcoachausta, myös Skype-coaching.

 Virikepuheenvuorot

Raikkaita 30-60 min virikepuheenvuoroja itsensä johtamiseen liittyen.

Ota yhteyttä ja rakennetaan juuri teidän työyhteisöänne kohottava valmennus!