Elinvoimainen työyhteisö


Itsensä johtaminen on tämän päivän työelämän keskeisiä taitoja. Kyky johtaa itseään lisää työn iloa ja parantaa työyhteisön vuorovaikutusta. Omien voimavarojen löytäminen auttaa jaksamaan ja myös selviytymään vastoinkäymisistä.

 Työyhteisön valmennusprosessit

6-8 tapaamisen valmennusprosesseja seuraavista aiheista:

  • itsensä johtaminen
  • työssä jaksaminen ja stressinhallinta
  • motivaation ja työn ilon vaaliminen
  • itseohjautuvuus voimavarana
  • tunnetaidot työelämässä

 Workshop

3-4 tunnin workshop kehittämis- ja työhyvinvointipäiville:

  • stressinhallinta
  • tunnetaitojen kehittäminen
  • intuitiivisen ajattelun hyödyntäminen

Sisältää teoriaa, keskustelua sekä kehollisia ja mielikuvaharjoitteita. Workshopit teoriaosuuksineen voidaan toteuttaa myös ulkona luonnossa.

 Coaching

Uuden oivaltamista ratkaisukeskeisen coachingin äärellä. Yksilö- ja ryhmäcoachausta, myös Skype-coaching.

 Virikepuheenvuorot

Raikkaita 10-60 min virikepuheenvuoroja itsensä johtamiseen liittyen.

Ota yhteyttä ja rakennetaan juuri teidän työyhteisöänne kohottava valmennus!

Jaa artikkeli