Edistys alkaa elämänpalon vaalimisesta


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mitä jos keskeisenä tehtävänämme työpaikalla olisi kannatella toinen toistemme luovuutta, innostuneisuutta ja elämänpaloa. Vaalisimme olosuhteita, joissa olisi erilaisten ihmisten välisen arvostuksen ansiosta vapautuvaa voimaa.

Erinomaisuuksien varaan rakentavassa työyhteisössä saa tunnustusta omasta arvokkuudesta. Se auttaa kokemaan onnistumisen iloa, löytämään uusia näkökulmia ja saamaan merkitystä työhön. Omat mahdollisuudet tulevat todellisiksi.

Erilaisuuden rikastavasta voimasta inspiroituminen auttaa löytämään elämään merkitysnäköaloja, jotka ehkäisevät tarkoituksettomuuden kokemuksia.

Minua ja maailmaa eteenpäin vievää aitoa edistystä syntyy erilaisten näkemysten yhteensovittamisesta. Innovaatiot viihtyvät epämukavuusalueella – tilanteissa ja paikoissa, joissa tutut ajattelumallit tulevat haastetuiksi.

Erilaisia näkemyksiä yhteen sovitettaessa ollaan uuden äärellä. Ratkaisevan askeleen ottaminen ei ole mahdollista ilman kokemusta arvostuksesta ja kunnioituksesta. Uuteen astuminen edellyttää turvallisuutta.

Turvallisuus syntyy yhteisössä, jossa koetaan, että juuri minun näkemyksillä on merkitystä. Minua kuunnellaan ja minut otetaan todesta. Osallisuuden kokeminen vaimentaa mitättömyyden tuntemukset. Syntyy rohkeaa ajattelua, ja tekoja, joissa on uudistavaa, maailmaa muuttavaa voimaa.

Menestyvimmät yritykset onnistuvat yhdistämään tuotteessa tai palvelussa

  • hyödyn yrityksen työntekijälle,
  • hyödyn tuotteen tai palvelun käyttäjälle,
  • hyödyn yhteiskunnalle sekä
  • hyödyn koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle

Näin muodostuu jaettua arvoa, joka on vastaansanomattoman vakuuttavaa. Onnistutaan yhdistämään oma etu ja yhteinen hyvä. Niin tuotteen valmistaja, myyjä kuin käyttäjäkin kokevat olevansa ratkaisijan roolissa ongelmien pahentamisen sijasta. Tavoitetaan arvokas tarkoitus tekemiselle.